Farmenleiker

Kan bestilles som en del av et program i forbindelse med leie av grillhytter eller annet opphold på Skarslia.
Dette innebærer bl.a:
– Pil og bue skyting
– Øksekast
– Luftgevær skyting
– Høyball rulling
– ++++